+420 777 730 624
    Informace a objednávky
Dřevěné pelety
 
Kalorická hodnota max 4797 kcal/kg
Obsah síry max 0,1%
Výhřevnost max 23-24 MJ/kg
Spalné teplo 29 MJ/kg
Obsah síry max 0,1%
Tříděno na frakci 8-25 mm

Dřevěné pelety

  • Cena: 6 400 Kč

    5 400 Kč

    / 1 tuna = 40 pytlů

Popis

Dřevěné pelety jsou určeny pro použití v automatických kotlech a kamnech přizpůsobených topení peletami. Dřevěné pelety neobsahují žádná chemická pojiva nebo jiné znečišťující látky. Při použití pelet se řiďte instrukcemi k provozování konkrétního topného zařízení. Malé množství popele, které při hoření vznikne, lze použít jako účinné zahradní hnojivo.

Doručení je také o víkendech

Rozvážíme v sobotu a neděli